Loading

Foto: Martina Kovářová, www.martinakovarova.com

Komunikace s andělskými bytostmi, duchovními průvodci a rádci

K

aždý z nás se přirozeně narodí s nějakým talentem či vlohou, jimž se v budoucnu může věnovat. Moji předkové měli úžasný dar komunikovat s bytostmi, které člověk pouhým okem nemůže spatřit. Mnozí se mě ptají, o jaké bytosti se vlastně jedná…

Když se narodíme, je nám přiděleno několik strážných andělů. Věřte či nevěřte – jsou to bytosti, které nad námi drží ochrannou ruku a provází nás životem tady na Zemi.

Dalšími bytostmi, s nimiž se můžeme spojit, jsou zemřelí příbuzní. Ti se mnohdy nazývají duchovními průvodci a rádci. Jsou to bytosti, které na Zemi byly našimi příbuznými a po odchodu na druhý břeh si nás vybrali jako své svěřence: pomáhají nám zvládat životní situace a provází nás na cestě životem. Nepochybně rozumí svým pozůstalým velmi dobře, protože za života s nimi žili, prožívali všechna jejich trápení. Ale i úspěchy a radosti. Proto i po svém fyzickém odchodu dokáží pomáhat.

Jen si někdy lidé myslí, že když na zemřelého mluví nebo ho o něco žádají, narušují tím jeho klid. Není to tak, protože oni mnohdy moc rádi podporují toho, na kom jim velmi záleží.

Jinak je tomu tehdy, když je někdo vyvolává jako duchy – to je pro legraci a ne pro pomoc, což je určitě naštvat dokáže! Jistě znáte pořekadlo „s mrtvými jen zadobře“. Tak tomu opravdu je, měla by k ním být zachována úcta. Pokud se potřebujete spojit a zeptat se na něco, je dobré zesnulého požádat – a nechat na něm, zda se chce a může vyjádřit…

Andělské bytosti neboli andělé jsou bytosti, se nimiž se mnohým klientům i podařilo setkat. Zobrazují se jako barevná světýlka nebo barevná mlhavá postava. Vytvářejí v místnostech krásné teplo a klid. Někteří klienti cítí navíc závan vůně. Jedná se o bytosti, které jsou nápomocny všem, kdož je požádají o pomoc a jejich pomoci důvěřují.

Samozřejmě je mnoho bytostí, se kterými můžete navázat spojení, například elementární bytosti spojené s přírodou. Jak říkají děti, když se prochází lesy, že vidí víly, skřítky… To jsou bytosti, které komunikují také moc rády. Jen se všemi s pokorou.

Mnohdy když člověku odejde nejbližší, potřebuje pochopit jak pokračovat dál na své cestě. Případně porozumět i tomu, co mezi příbuznými bylo a co bylo důvodem, proč se některé situace odehrávaly. Proto mě často navštěvují lidé, kteří potřebují porozumět a nalézt další směr.

Stránky ani moje služby nenahrazují lékařskou ani odbornou pomoc.