Loading

Foto: Martina Kovářová, www.martinakovarova.com

Konzultace v oblasti osobního rozvoje

P

okud si představíte téma, jakým je na výklad karet, velice podobné je to s konzultací. U výkladu dostanete jednotlivé odpovědi pomocí karet, při konzultaci si na ně přicházíte sami ve spojení s mnoha pomůckami.

Někdy je kupříkladu velmi prospěšné pracovat s klientem a figurkami: sám si své téma rozestaví a podívá se na konkrétní situaci.

Jindy klienti mluví, já naslouchám a oni sami hodnotí svoji situaci. Většinou je nejlepším rádcem člověk sám sobě, ale potřebuje toho druhého jako věrného, trpělivého posluchače.

Někdy s klienty pro změnu vedu rozhovory: ptám se jich na to, co slyším od jejich průvodců nebo andělů, a vnímám jejich energii.

Je mnoho možností jak s klienty pracovat, ale každý je individuální osobnost a tak k nim také přistupuji.

Stránky ani moje služby nenahrazují lékařskou ani odbornou pomoc.